T: (04) 53-73-513,
F: (04) 531-22-41

E:egss.radovljica@guest.arnes.si

Katalog ponudbe OIVObrazec za uveljavljanje ur iz sklopa C
 

Načrt dejavnosti obveznih izbirnih vsebin (OIV) in interesnih dejavnosti (ID)

Obvezne izbirne vsebine so del šolskega programa, s katerimi dijakom dopolnjujemo in bogatimo redni program. Dijak mora v posameznem letniku opraviti predpisano število ur iz obveznega in izbirnega dela, sicer ni opravil obveznosti po programu in ne more prejeti letnega spričevala. Manjkajoče obveznosti lahko dijak nadomesti v terminih, ki jih določi šola.

Predpisano število ur OIV in ID za posamezni letnik:
 
Letnik: 1.  2. 3. 4.
Ekonomska gimnazija 90 90  90  30 
Ekonomski in medijski tehnik 96 146 18  92


Obvezne izbirne vsebine se delijo na:
OBVEZNI DEL, ki vključuje vsebine, ki jih je potrebno v šolskem letu obvezno opraviti (vsebine so razvidne iz tabele). Vsebine obveznega dela so predpisane z izobraževalnim programom in se izvajajo v celoti v okviru organizacije pouka.
IZBIRNI DEL, kjer dijaki prosto izbirajo med vsebinami, ki jih ponudi šola, ali dejavnostmi, ki se izvajajo zunaj šole in se z njimi dopolni število predpisanih ur.
 

Ekonomska gimnazija

  Število ur
Letnik: 1. 2.  3.  4. 
VSEBINE OBVEZNE ZA VSE DIJAKE        
ŠPORTNE DEJAVNOSTI:        
Športni dan 12 18  12 
KULTURNE DEJAVNOSTI:        
Gledališče 6
Šolske proslave
Državljanska kultura   15    
Knjižnično-informacijska znanja  
Zdravstvena vzgoja 16      
Vzgoja za mir, družino in nenasilje 15       
Poslovno komuniciranje     30  
Dejavnost s projektnim delom     30  
SKUPNO ŠTEVILO UR ZA OBVEZNE VSEBINE 60 51  90  18 
IZBIRNI DEL        
ŠTEVILO UR IZBIRNEGA DELA  30 39  12 
 

Ekonomski in medijski tehnik

  Število ur
Letnik: 1. 2.  3.  4. 
VSEBINE OBVEZNE ZA VSE DIJAKE        
ŠPORTNE DEJAVNOSTI:        
Športni dan 18 24 12 18
KULTURNE DEJAVNOSTI:        
Gledališče 6 12  
Razstave 3   3
Filmske predstave 3 6   3
Šolske proslave 6 6
Ogled študijske knjižnice, izobraževalne ustanove 6      
Kulturne in zgodovinske znamenitosti 6      
Zdravstvena vzgoja   18    
Metode učenja 6      
Naravoslovni/ekološki dan 6 12   4
Poklicno področje   12   10
Strokovno področje/sejem   14    
Poklicno usmerjanje       6
SKUPNO ŠTEVILO UR ZA OBVEZNE VSEBINE 60 110 18 56
IZBIRNI DEL        
ŠTEVILO UR IZBIRNEGA DELA  36 36 36


Dejavnosti, ki jih v okviru izbirnega dela ponuja šola ali se izvajajo zunaj šole:
 
DEJAVNOSTI ŠTEVILO UR
Tabor 12 ur/dan
Učenje učenja 16
Ekskurzije 12 ur/dan
Humanitarno prostovoljno delo, učna pomoč najmanj 40
Prva pomoč 12
CPP 16
ASP Net: celotno aktivno sodelovanje 24
Likovne delavnice 15
Bralni klub (v šoli) 30
Bralni klub za srednješolce (knjižnica A. T. Linharta) 24
Kreativno pisanje 24
Angleška bralna značka 15
Nemška bralna značka 15
Aerobika (v šoli) 24
Košarka ali odbojka (v šoli) 24
Planinski pohod 12 ur/dan
Nogomet (v šoli) 24
Medijska kultura 16
Sodelovanje na natečajih 16
Raziskovalne naloge na regijskem tekmovanju 24
Priprava in udeležba na šolskem tekmovanju 5
Priprava in udeležba na regijskem tekmovanju 10
Priprava in udeležba na državnem tekmovanju 24
Plesne vaje 16
Zastopanje, sodelovanje pri promociji EGSŠ 16 ali več
Mednarodna izmenjava dijakov 30
Aktivno sodelovanje na šolskih prireditbah 16 ali več
Tečaj digitalne fotografije 10
Tečaj snemanja in montaže 16
Udeležba na Ljubljanskem maratonu 8
Šolski radio 16–31
Gledališki abonma 25
2018
20
Dec

Ekskurzija v Francijo


Vabljeni na ekskurzijo v dolino Loare in v Pariz od ponedeljka, 24. junija 2019, do sobote, 29. junija 2019.
Prijavite se do četrtka,
2018
21
Dec

Kulturna prireditev

 
V petek, 21. 12. 2018, si bodo vsi dijaki s spremljevalci v Linhartovi dvorani v Radovljici ogledali film Lady Bird (94
Arhiv novic

 
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Gorenjska cesta 13
4240 Radovljica

Tel: (04) 53 73 513
Fax: (04) 531 22 41
E-mail: egss.radovljica@guest.arnes.si
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.
več o piškotkih
Prva slovenska odzivna šolska spletna stran ©  2013